Οι περισσότερες υπηρεσίες δρομολόγησης, όπως το obfs4, βασίζονται στη χρήση του αναμεταδότη "γέφυρας". Όπως και τα συνηθισμένα ρελέ Tor, οι γέφυρες λειτουργούν από εθελοντές. σε αντίθεση με τους συνηθισμένα ρελέ, ωστόσο, δεν αναφέρονται δημόσια, οπότε ο εχθρός δεν τα αναγνωρίζει εύκολα.

Η χρήση γεφυρών σε συνδυασμό με τις συνδετικές μεταφορές 'pluggable transports' βοηθά στο να μην καταλάβουν ότι χρησιμοποιείτε το Tor, αλλά μπορεί να επιβραδύνει τη σύνδεση σε σύγκριση με τη χρήση συνηθισμένων ρελέ του Tor.

Άλλα pluggable transports, όπως το meek, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές κατά της λογοκρισίας που δεν βασίζονται σε γέφυρες. Δεν χρειάζεται να λάβετε διευθύνσεις γέφυρας για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα transports.

ΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Επειδή οι διευθύνσεις γέφυρας δεν είναι δημόσιες, θα πρέπει να τους ζητήσετε οι ίδιοι. Έχετε μερικές επιλογές:

  • Πήγαινε https://bridges.torproject.org/ και ακολούθησε τις οδηγίες, ή
  • Email bridges@torproject.org από ένα Gmail, ή από Riseup διεύθυνση email
  • Χρησιμοποιήστε το MOAT για να μεταφέρετε τις γέφυρες μέσα από το Tor Browser.
  • Send a message to @GetBridgesBot on Telegram. Tap on 'Start' or write /start or /bridges in the chat. Copy the bridge address and on:
    • Tor Browser Desktop: Click on "Settings" in the hamburger menu (≡) and then on "Connection" in the sidebar. In the "Bridges" section, from the option "Enter a bridge address you already know" click on "Add a Bridge Manually" and enter each bridge address on a separate line.
    • Tor Browser Android: Tap on 'Settings' (⚙️) and then on 'Config Bridge'. Toggle on 'Use a Bridge' and select 'Provide a Bridge I know'. Enter the bridge address.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOAT

If you're starting Tor Browser for the first time, click on "Configure Connection" to open the Tor settings window. Under the "Bridges" section, locate "Request a bridge from torproject.org" and click on "Request a Bridge..." for BridgeDB to provide a bridge. Συμπληρώστε το Captcha και πατήστε «Υποβολή». Πατήστε «Σύνδεση» για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας.

Or, if you have Tor Browser running, click on "Settings" in the hamburger menu (≡) and then on "Connection" in the sidebar. In the "Bridges" section, locate "Request a bridge from torproject.org" and click on "Request a Bridge..." for BridgeDB to provide a bridge. Complete the Captcha and click "Submit". Your setting will automatically be saved once you close the tab.

Request a bridge from torproject.org

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

If you're starting Tor Browser for the first time, click on "Configure Connection" to open the Tor settings window. Under the "Bridges" section, from the option "Enter a bridge address you already know" click on "Add a Bridge Manually" and enter each bridge address on a separate line. Κάντε κλικ στο "Σύνδεση" για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Or, if you have Tor Browser running, click on "Settings" in the hamburger menu (≡) and then on "Connection" in the sidebar. In the "Bridges" section, from the option "Enter a bridge address you already know" click on "Add a Bridge Manually" and enter each bridge address on a separate line. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματ μόλις κλείσετε τον φάκελο (tab).

Enter bridge addresses manually

Εάν η σύνδεση αποτύχει, οι γέφυρες που λάβατε μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε μία από τις παραπάνω μεθόδους για να αποκτήσετε περισσότερες διευθύνσεις γέφυρας και δοκιμάστε ξανά.

BRIDGE-MOJI

Each bridge address is represented by a string of emoji characters called Bridge-mojis. The Bridge-mojis can be used to validate that the intended bridge has been added successfully.

Bridge-mojis are human-readable bridge identifiers and do not represent the quality of connection to the Tor network or the state of the bridge. The string of emoji characters cannot be used as input. Users are required to provide the complete bridge address to be able to connect with a bridge.

Bridge-moji

The bridge addresses can be shared using the QR code or by copying the entire address.

Bridge QR code