เกี่ยวกับเบราว์เซอร์ TOR

เรียนรู้ว่า Tor Browser ทำอะไรได้บ้างในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความเป็นนิรนามของคุณ

กำลังดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด Tor Browser ได้อย่างไร

การติดตั้ง

กำลังติดตั้ง Tor Browser

กำลังใช้บราว์เซอร์ TOR เป็นครั้งแรก

เรียนรู้ว่าจะใช้งานทอร์เบราว์เซอร์อย่างไรสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การหลีกเลี่ยง

จะทำอย่างไรหากเครือข่าย Tor ถูกบล็อก

สะพาน

ตัวส่งพรางข้อมูลส่วนใหญ่ เช่น obfs4 พึ่งพาการใช้งานรีเลย์ "สะพาน"

จัดการตัวตน

เรียนรู้วิธีควบคุมข้อมูลระบุส่วนตัวใน Tor Browser

บริการ Onion

บริการที่สามารถเข้าถึงโดยการใช้ Tor

การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย

เรียนรู้วิธีปกป้องข้อมูลของคุณโดยใช้ Tor Browser และ HTTPS

การตั้งค่าความปลอดภัย

การกำหนดค่า Tor Browser เพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งาน

การอัปเดท

อัปเดท Tor Browser อย่างไร

การแก้ไขปัญหา

คุณจะทำอย่างไรถ้า Tor บราวเซอร์ไม่ทำงาน

โปรแกรมเสริม ส่วนขยาย และ JAVASCRIPT

Tor Browser จัดการส่วนเสริม โปรแกรมเสริม และ JavaScript อย่างไร

ยกเลิกการติดตั้ง

วิธีการลบ Tor บราวเซอร์ ออกจากระบบของคุณ

ประเด็นที่ทราบ

ปัญหาที่ทราบ

MOBILE TOR

Learn about Tor for mobile devices

MAKE TOR BROWSER PORTABLE

How to install Tor Browser onto removable media

SUPPORT

How to get help, report a bug or give feedback