คุณจำเป็นต้องอัปเดท Tor Browserเสมอ หากคุณใช้ซอฟท์แวร์ที่หมดอายุแล้ว คุณมีความเสี่ยงต่อช่องโหว่ทางความปลอดภัยร้ายแรง ซึ่งเป็นภัยต่อความเป็นส่วนตัวและความนิรนามของคุณ

Tor Browser will prompt you to update the software once a new version has been released: the main menu (≡) will display a green circle with an upwards facing arrow in it, and you may see a written update indicator when Tor Browser opens. You can update either automatically or manually.

กำลังอัปเดต Tor Browser โดยอัตโนมัติ

Select 'Restart to update Tor Browser' under the main menu

When you are prompted to update Tor Browser, click on the main menu (≡), then select “Restart to update Tor browser”.

Update progress bar

Wait for the update to download and install, then Tor Browser will restart itself. You will now be running the latest version.

อัปเดท Tor Brower เอง

เมื่อคุณพร้อมที่จะอัปเดต Tor Browser ให้สิ้นสุดเซสชันการเรียกดูและปิดโปรแกรม

นำ Tor Browser ออกจากระบบของคุณโดยลบแฟ้มที่มี Tor Browser (ดูส่วน ยกเลิกการติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

เยี่ยมชม https://tor.invidious.site/download/ และดาวน์โหลดสำเนาเผยแพร่ล่าสุดของ Tor Browser จากนั้นติดตั้งดังเช่นเดิม